Stage in het voortgezet onderwijs

Heeft u beeldend docenten in dienst die stagiaires kunnen begeleiden in een stage voor de klas? In alle studiejaren is het mogelijk voor studenten om te kiezen voor een stage in het voortgezet onderwijs. Per studiejaar verschilt het aandachtspunt in de stage, zodat zij ervaring opdoen in verschillende facetten van lesgeven.

Studenten uit jaar 1

•    Aantal weken: 16
•    Stagedag: dinsdag
•    Aantal uren: 4 uur per week
•    Niveau: onderbouw vo (VMBO 1-2, HAVO/VWO 1 t/m 3)
•    Bijzonderheden: Bij voorkeur in tweetallen
•    Inhoud stage: De eerstejaars stage wordt, bij voorkeur in tweetallen, uitgevoerd in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In de stage zit een opbouw van observeren, assisteren, het geven van bestaande beeldende lessen en eventueel het geven van eigen beeldende lessen. In de lessen vakdidactiek en onderwijskunde op de Academie wordt aandacht besteed aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de beeldende lessen voor de stage te ontwikkelen en uit te voeren.

Studenten uit jaar 2

  • Aantal weken: 16
  • Stagedag: dinsdag
  • Aantal uren: 4 uur per week
  • Niveau: VMBO 1-4
  • Bijzonderheden: Bij voorkeur in tweetallen
  • Inhoud stage: de tweedejaars stage wordt, bij voorkeur in tweetallen, uitgevoerd in VMBO 1-4, maar ook MBO of praktijkonderwijs behoren tot mogelijke stageplaatsen. De stage duurt 16 weken waarin de student 1 dag in de week minimaal 4 uur stage loopt. In de stage zit een opbouw van observeren, assisteren, het geven van bestaande beeldende lessen en het geven van eigen beeldende lessen. In de lessen vakdidactiek en onderwijskunde op de Academie wordt aandacht besteed aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de beeldende lessen voor de stage te ontwikkelen en uit te voeren.

Studenten uit jaar 3

•    Aantal weken: 16
•    Stagedag: woensdag en donderdag
•    Aantal uren: 12 of 16 uur per week
•    Niveau: bovenbouw mavo/havo/vwo (studenten moeten 6 theorielessen geven)
•    Bijzonderheden: Bij voorkeur in tweetallen
•    Inhoud stage: de derdejaars stage wordt, bij voorkeur in tweetallen, uitgevoerd in de bovenbouw van mavo/havo/vwo. Studenten kunnen ervoor kiezen de stage volledig op een school in te vullen (16 uur per week) maar er kan ook gecombineerd worden met een kunsteducatieve projectstage; in dat geval bestaat de schoolstage uit 12 uur per week. In de stage zit een opbouw van observeren, assisteren, het geven van bestaande lessen en het geven van eigen lessen. Behalve beeldende lessen, verzorgt de stagiair ook minimaal 6 theorielessen. Deze lessen zijn onderdeel van de vakken CKV, Kunst Algemeen of Examenvak TeHaTex. In de lessen vakdidactiek en onderwijskunde op de Academie wordt aandacht besteed aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de lessen voor de stage te ontwikkelen en uit te voeren.

Studenten uit jaar 4

•    Aantal weken: 32 of 16 weken
•    Stagedagen: dinsdag, woensdag, donderdag
•    Aantal uren: 20, 16 of 12 uur per week
•    Niveau: in overleg
•    Inhoud stage: tijdens de vierdejaars stage geeft een student zelfstandig les en fungeert als een volwaardig teamlid met professionele begeleiding vanuit de stageplek. De tijdsverdeling bestaat uit 40% geven van theorie- en praktijklessen, 40% voorbereiding, ontwikkeling en nawerk van de lessen en 20% overige taken behorend bij het docentschap.

Delen