Symposium BioArt & Education op vrijdag 9 april 2021

Op vrijdagmiddag 9 april organiseren ArtechLAB, het Lectoren platform OKWT, Platform 21CS, en het Centre of Expertise Kunsteducatie een online symposium over BioArt en kunsteducatie. BioArt is een ontwikkeling in de hedendaagse kunst, waarbij kunstenaars en ontwerpers gebruik maken van processen uit de natuur, ter inspiratie en als materiaal. Ook wordt er voor het produceren van deze kunstwerken vaak gebruik gemaakt van wetenschappelijke processen zoals biotechnologie. De vraag die we tijdens het symposium willen beantwoorden is hoe we deze praktijken kunnen vertalen naar kunsteducatie.  

Het programma bestaat uit een lezing van lectoren Kunsteducatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer waarin een didactisch referentiekader wordt geschetst voor onderwijs op het snijvlak van kunst en biologie. Kunstenaar Gavin Munro van Full Grown vertelt hoe en waarom hij meubels laat groeien in zijn boomgaard en Hendrik-Jan Grievink van Next Nature Network geeft een presentatie over zijn werk. Als laatste kun je een keuze maken uit vier workshops, gericht op PO, VO, (V)MBO en HBO. In de workshops presenteren bio-art praktijkdeskundige docenten hun best practices en ga je, onder begeleiding van ArtechLAB docenten, aan de slag met het ontwikkelen van lesmateriaal in de vorm van een Wicked Bio Art Assignment. 

Het symposium is bedoeld voor kunst- en bètadocenten (en docenten biologie in het bijzonder), kunstenaars, kunsteducatoren, opleiders, onderzoekers, (master)studenten en iedereen die geïnteresseerd is in onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Deelname is gratis. Inschrijven kan hier. 

Het is ook mogelijk om het symposium te vervolgen met de verdiepingsnascholing BioArt van ArtechLAB. Deze start met het symposium en wordt dan vervolgt in meerdere bijeenkomsten in een kleine groep. Zie voor meer informatie en inschrijving: Nascholing BioArt ArtechLAB.

Programma:

  • 14.00 uur: Opening door Michiel Koelink, ArtechLAB (Master of Ceremony)
  • 14.10 uur: Lezing door Emiel Heijnen/Melissa Bremmer, lector Kunsteducatie AHK 
  • 14.25 uur: Presentatie Gavin Munro (Engelstalig) 
  • 14.55 uur: Presentatie Hendrik-Jan Grievink, Next Nature Network.  
  • 15.25 uur: Pauze 
  • 15.35 uur: Workshops (gericht op PO, VO, (V)MBO en HBO) 
  • 16.40 uur: Terugkoppeling en afsluiting  
  • 17.00 uur: Einde 

Inschrijven voor het (gratis) symposium kan hier

Michiel Koelink is oprichter en coördinator van ArtechLAB Amsterdam, een onderzoekslab aan de Breitner Academie, waarin kunsteducatie en kunstenaars zich laten inspireren door wetenschap en technologie. Ook is hij studieleider van de master kunsteducatie noord van de Hanze Hogeschool Groningen. 

Emiel Heijnen en Melissa Bremmer vormen samen het lectoraat Kunsteducatie en doen onderzoek op het gebied van kunsteducatie. Onlangs hebben zij het boek ‘Wicked Arts Assignments’ uitgebracht met voorbeelden van gewaagde, ongebruikelijke, dwarse, grappige, inspirerende, sociaal betrokken of anderszins uitdagende kunstopdrachten.  
 
Kunstenaar Gavin Munro laat in zijn meubelkwekerij Full Grown stoelen uit de grond groeien. Door de takken op de juiste momenten te buigen en te enten probeert hij met zijn team bomen direct in de vorm van een stoel te laten groeien. Als je een meubelstuk van hem op het oog hebt, moet je wachten tot het geoogst kan worden. Dat kan een aantal jaren duren. Maar dan heb je wel een uniek meubel dat op een radicaal andere manier geproduceerd is. Een symbiotische relatie tussen kunst en natuur. 

Hendrik-Jan Grievink is onderzoeker en ontwerper bij Next Nature Network, een internationaal netwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in het debat over onze toekomst, waarin biologie en technologie fuseren en het concept van natuur op een nieuwe manier wordt benaderd. Projecten waar Grievink zijn stempel op heeft gedrukt zijn o.a. het Kweekvlees Kookboek, dat de culturele potentie van kweekvlees onderzoekt door middel van 45 speculatieve recepten. 

Deze bijeenkomst is een initiatief van:  
ArtechLAB
Centre of Expertise Kunsteducatie 
Platform 21CS
Lectoren platform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie 
Lectorenplatform 21st century skills  

 

Aanmeldformulier symposium BioArt & Education 9 april 2021

Symposium BioArt & Education
Delen