Symposium BioArt & Education op vrijdag 9 april 2021

Op vrijdagmiddag 9 april organiseren ArtechLAB, het Lectoren platform OKWT, Platform 21CS, en het Centre of Expertise Kunsteducatie een online symposium over BioArt en kunsteducatie. BioArt is een ontwikkeling in de hedendaagse kunst, waarbij kunstenaars en ontwerpers gebruik maken van processen uit de natuur, ter inspiratie en als materiaal. Ook wordt er voor het produceren van deze kunstwerken vaak gebruik gemaakt van wetenschappelijke processen zoals biotechnologie. De vraag die we tijdens het symposium willen beantwoorden is hoe we deze praktijken kunnen vertalen naar kunsteducatie.  

Het programma bestaat uit een lezing van lectoren Kunsteducatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer waarin een didactisch referentiekader wordt geschetst voor onderwijs op het snijvlak van kunst en biologie. Kunstenaar Gavin Munro van Full Grown vertelt hoe en waarom hij meubels laat groeien in zijn boomgaard en Hendrik-Jan Grievink van Next Nature Network geeft een presentatie over zijn werk. Als laatste kun je een keuze maken uit vier workshops, gericht op PO, VO, (V)MBO en HBO.  In de workshops presenteren bio-art praktijkdeskundige docenten hun best practices en ga je, onder begeleiding van ArtechLAB docenten, aan de slag met het ontwikkelen van lesmateriaal in de vorm van een Wicked Bio Art Assignment. (er is maximaal plaats voor 30 deelnemers per workshop)

Het symposium is bedoeld voor kunst- en bètadocenten (en docenten biologie in het bijzonder), kunstenaars, kunsteducatoren, opleiders, onderzoekers, (master)studenten en iedereen die geïnteresseerd is in onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Deelname is gratis. Inschrijven kan hier. 

Het is ook mogelijk om het symposium te vervolgen met de verdiepingsnascholing BioArt van ArtechLAB. Deze start met het symposium en wordt dan vervolgt in meerdere bijeenkomsten in een kleine groep. Zie voor meer informatie en inschrijving: Nascholing BioArt ArtechLAB.

Programma:

  • 14.00 uur: Opening door Michiel Koelink van ArtechLAB en Anne Nigten van het Centre of Expertise Kunsteducatie (Masters of Ceremony)
  • 14.10 uur: Lezing door Emiel Heijnen en Melissa Bremmer, lectoren Kunsteducatie AHK 
  • 14.25 uur: Presentatie Gavin Munro, Full Grown (Engelstalig) 
  • 14.55 uur: Presentatie Hendrik-Jan Grievink, Next Nature Network.  
  • 15.25 uur: Pauze 
  • 15.35 uur: Workshops (gericht op PO, VO, (V)MBO en HBO)  
  • 16.40 uur: Terugkoppeling en afsluiting  
  • 17.00 uur: Einde 

Inschrijven voor het (gratis) symposium kan hier. (de workshops zitten helaas al vol)


Workshops:

Workshop PO door MU Play&Learn
Deze workshop gaat in op ervaringen van MU Play&Learn om leerlingen (PO) kennis te laten maken met BioArt.  Ook wordt er in deze workshop aandacht gegeven aan de Bio Art&Design Award (dit jaar de 10e editie), die wordt afgesloten met een expositie in MU. Tijdens deze expositie krijgen drie samenwerkingen van kunstenaars en wetenschappers een podium om hun onderzoek en gedeelde fascinatie te delen met een breed publiek. Samen met ArtechLAB ontwikkelde MU een 'Wicked Bio-Art Assignment' bij één van de werken uit de jubileum tentoonstelling Evolutionaries, die een overzicht laat zien van winnaars uit 10 jaar Bio Art & Design AwardsIn de workshop ga je ook zelf een 'Wicked Bio Art Assignment' ontwikkelen. 

Workshop VO door Arida Bandringa, ArtechLAB en Rolinka Kattouw creatief strateeg en hoofd van de Next Nature Academy
Tijdens de workshop zal gewerkt worden aan een 'Wicked BioArt Assignment'. Verdere details volgen. 

Workhop HBO door Martijn van Gessel van de HKU (Expertisecentrum Creatieve Technologie)
BioArt is als discipline niet meer weg te denken uit het werkveld. Het is bij uitstek een kunstvorm waar verschillende kunstdisciplines samen komen. Daarnaast is het een kruisbestuiving van kunst, wetenschap, technologie en filosofie. Nog belangrijker dan dit is de actuele en urgente thematiek waarmee gewerkt wordt. Om deze redenen is de HKU een BioArt traject gestart voor studenten en docenten. In de workshop wordt een introductie gegeven op de scope van BioArt (biodata, biomateriaal, non-human world, nature design) en een voorstel voor een methodiek (praktisch, concreet, vanuit de dagelijkse beleving  van de student). Vervolgens gaan we aan de slag met het vormgeven van een Wicked Bio Art Assignment.  

Workshop (V)mbo door Frank Vloet , maker educator bij de Waag
Uitgangspunt van deze workshop is het werk Design by Decay van Andrea Ling, een serie objecten die ontworpen verval laten zien. Architect, kunstenaar en onderzoeker Andrea Ling onderzoekt hoe verval als leidend principe in ontwerp en architectuur kan dienen. In de natuur is namelijk geen afval. Verval, afbraak en bederf zorgen in de natuur voor nieuwe grondstoffen. Ling gebruikt biologisch afbreekbare materialen gemaakt door enzymen, bacteriën en schimmels. Door gebruik te maken van digitaal ontwerp, lasersnijden en 3D-printen imiteert ze de complexe geometrie en vormtaal van bacteriën en schimmels. Biologische materialen, of bio-based materials, zoals in Design by Decay zijn onderzocht, worden in het Open Wetlab en Textile Lab van Waag onderzocht en gebruikt door kunstenaars en ontwerpers. Veel van de recepten voor bioplastics, kombuchaleer en natuurlijke kleurstoffen kun je thuis in je eigen keuken maken.
 

Michiel Koelink is oprichter en coördinator van ArtechLAB Amsterdam, een onderzoekslab aan de Breitner Academie, waarin kunsteducatie en kunstenaars zich laten inspireren door wetenschap en technologie. Ook is hij studieleider van de master kunsteducatie noord van de Hanze Hogeschool Groningen. 

Emiel Heijnen en Melissa Bremmer vormen samen het lectoraat Kunsteducatie en doen onderzoek op het gebied van kunsteducatie. Onlangs hebben zij het boek ‘Wicked Arts Assignments’ uitgebracht met voorbeelden van gewaagde, ongebruikelijke, dwarse, grappige, inspirerende, sociaal betrokken of anderszins uitdagende kunstopdrachten.  
 
Kunstenaar Gavin Munro laat in zijn meubelkwekerij Full Grown stoelen uit de grond groeien. Door de takken op de juiste momenten te buigen en te enten probeert hij met zijn team bomen direct in de vorm van een stoel te laten groeien. Als je een meubelstuk van hem op het oog hebt, moet je wachten tot het geoogst kan worden. Dat kan een aantal jaren duren. Maar dan heb je wel een uniek meubel dat op een radicaal andere manier geproduceerd is. Een symbiotische relatie tussen kunst en natuur. 

Hendrik-Jan Grievink is onderzoeker en ontwerper bij Next Nature Network, een internationaal netwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in het debat over onze toekomst, waarin biologie en technologie fuseren en het concept van natuur op een nieuwe manier wordt benaderd. Projecten waar Grievink zijn stempel op heeft gedrukt zijn o.a. het Kweekvlees Kookboek, dat de culturele potentie van kweekvlees onderzoekt door middel van 45 speculatieve recepten.
 

Geen formulier om weer te geven

Deze bijeenkomst is een initiatief van:  
ArtechLAB
Centre of Expertise Kunsteducatie 
Studio 21CS
Lectoren platform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie 
Lectorenplatform 21st century skills  

Met medewerking van:

Next Nature Academy
de Waag
MU Learn&Play
HKU Expertisecentrum Creatieve Technologie

 

Delen