Babette Voets

Babette Voets

Course
Beeldende Vorming deeltijd
Class
2020

Kunst-gebaseerde methodes die de zintuigelijke ervaring met de ‘wilde’ natuur binnen het lager natuuronderwijs verrijken

De nadruk binnen het educatiesysteem wordt gelegd op het gebruik van ‘wilde’ natuur (het ecosysteem inclusief de mens) en niet het ervaren hiervan. Doordat de linkerhelft van het brein beter getraind wordt binnen het natuuronderwijs, wordt de emotionele ervaringskant (de rechter breinhelft) gedomineerd door deze verklarende/rationele kant.Zo wordt uit wetenschappelijk onderzoek duidelijk dat jongeren door deze reguliere lesmethodieken niet het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van de natuur maar hier juist naast staan, met alle gevolgen van dien. Er ontbreekt harmonie en dit resulteert in de destructie van de natuur binnen en buiten ons. Ik ga in mijn onderzoek op zoek naar alternatieve kunst-gebaseerde lesmethodes die een toevoeging kunnen zijn op het bestaande curriculum. Met een focus op het herontwaken van de zintuigen en het ervaren van de connectie met de natuur. Daarnaast ga ik in op het belang hiervan voor de ervaring, de betekenisgeving en het brein van het opgroeiende kind. In de hoop dat het gedrag van de mens richting deze ‘wilde’ natuur in de toekomst evenwichtiger zal zijn.

Back to list
Share