Mark Weemen

Mark Weemen

Course
Beeldende Vorming deeltijd
Class
2021
Email
markweemen@xs4all.nl

“You can not describe anything without betraying your point of view, your aspirations, your fears, your hopes. Everything.”  

― James Baldwin, Notes of a Native Son


In mijn afstudeeronderzoek toets ik kunstwerken, van een groep kunstenaars die een minder dominante groep vertegenwoordigen, aan de stof zoals die gedefinieerd is voor actuele eindexamens Kunst Algemeen voor Havo VWO. De hoofdvraag is: kunnen deze werken dienen als duidelijke en eenduidige voorbeelden tijdens lessen Kunst Algemeen bij de voorbereiding van leerlingen bovenbouw Havo VWO op het eindexamen. De groep werken omvat de schilderijen zoals die in de catalogus Tell Me Your Story (Perrée, 2020), van de gelijknamige tentoonstelling over 20-eeuwse Afrikaans Amerikaanse schilderkunst in Kunsthal KAdE, verzameld zijn. De tentoonstelling is gekozen omdat zij binnen de huidige ontwikkelingen in de museumwereld een good practice vormt, en deze kunstenaars een relatief grote groep leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen aanspreken; zij die zichzelf in enige mate rekenen tot de Afrikaanse diaspora. Door de kunstwerken van een minderheid te toesten aan regels die opgesteld zijn door de dominante groep bestaat de kans dat de uitkomst zal zijn dat de werken daardoor (deels) niet te plaatsen zijn binnen het huidige eurocentrische curriculum. Maar als dat (een onderdeel van) de uitkomst is dan is ook dat belangwekkend.

Back to list
Share