Naar inhoud
 

Overzicht aanbod ArtechLAB

Ga naar

ArtechLAB Amsterdam

ArtechLAB Amsterdam wil op een laagdrempelige manier onderwijs in kunst op het snijvlak van wetenschap en technologie toegankelijk maken voor het hedendaags kunstonderwijs. Daarbij richt ArtechLAB zich vooral op het ontwikkelen van educatieve ontwerp vaardigheden van (toekomstige) docenten. Door het geven van workshops en nascholingen bedient ArtechLAB een groeiende vraag vanuit het werkveld naar handvatten hoe bèta en techniek te verbinden met kunsteducatie. Daarnaast wordt binnen het curriculum van de Breitner Academie in jaar 1 en 2 het vak ArtechLAB gegeven. Ook biedt het onderzoekslab inspiratiesessies, een digitale bronnenbank voor leerlingen en docenten en doet het lab onderzoek.

Hoe combineer je actuele kunst en design met wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technologieën in het onderwijs, en hoe verbind je dit met ethiek en esthetiek in de lespraktijk? Welkom in een wereld waar kunst, wetenschap en technologie samenkomen. Juist deze vorm van kunst en design stelt de grote vragen waar onze technologische samenleving nu en in de toekomst steeds meer mee geconfronteerd worden. De afgelopen jaren werkte het ArtechLAB team met docenten, kunstenaars en het lectoraat kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten aan het in de praktijk brengen en testen van dit onderwijs.  

Kunstvakonderwijs verbinden met technologie- en bètavakken is op dit moment een hot topic in het onderwijs. Vooruitstrevende scholen zetten Fablabs en makerspaces op. Maar op welke wijze geef je dit onderwijsinhoudelijk vorm en creëer je ruimte voor de vragen die op je leerlingen afkomen? In 2020 is het vakgebied ‘Techniek en wetenschap’ verplicht geworden op alle PO scholen. Sinds 2014 is het een vak op de PABO’s. Daarmee is de doorlopende leerlijn van het PO, VO, MBO, HBO en WO een feit. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven sloten hiervoor het z.g. TECHNIEKPAKT. Het PO leent zich met name voor interdisciplinair onderwijs. Er ligt veel vrijheid bij de groepsleerkrachten om de verschillende vakken geïntegreerd aan bod te laten komen. Zo kan het nieuwe vak techniek vanuit designdenken worden aangeboden en wordt handvaardigheid makersonderwijs. 

ArtechLAB Amsterdam denkt dat er grote mogelijkheden liggen voor het vakgebied kunst en cultuur als verbindende schakel te zijn tussen de andere vakgebieden. Ga voor een uitgebreide omschrijving van de mogelijkheden naar Aanbod ArtechLAB.

Aanbod
ArtechLAB biedt verschillende diensten die scholen en het buitenschoolse educatieve veld kunnen ondersteunen bij het realiseren van een curriculum of programma waarin kunst wordt gecombineerd met wetenschap en technologie.

Het team organiseert trainingen voor kunstdocenten en interdisciplinaire vaksecties, workshops op basisscholen in de klas, een vak over kunstwetenschap en techniek binnen het onderwijscurriculum van de Breitner Academie, een nascholingsprogramma, inspiratiesessies voor schooldirecteuren en beleidsmakers, een digitale bronnenbank met voorbeelden van actuele interdisciplinaire ontwerppraktijken en het team doet onderzoek naar het ontwerpen en implementeren van interdisciplinaire onderwijspraktijken. Al deze activiteiten dragen bij aan het ontwikkelen van inclusief onderwijs dat zich bevindt op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Met als doel dat kunstonderwijs verbonden met bèta en techniek een vaste plek krijgt in het onderwijscurriculum.

Ga voor een uitgebreide omschrijving van de mogelijkheden naar Aanbod ArtechLAB.


ArtechLAB Amsterdam is een samenwerking van de Breitner Academie met andere academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland.

Delen
 

Overzicht aanbod ArtechLAB

Ga naar