Aanbod nascholing

Ga naar

ArtechLAB Amsterdam

Kunstopdrachten VO 

Afgelopen week hebben we ontdekt hoe het is om kunstonderwijs op afstand te geven. Goed om te zien dat de creativiteit niet in quarantaine zit. Omdat we niet weten hoe lang deze periode nog duurt stellen we als ArtechLAB Amsterdam twee actuele kunstopdrachten beschikbaar waar leerlingen de komende tijd mee aan het werk kunnen. De lessen zijn gemaakt door Arida Bandringa. Wij zijn benieuwd naar de resultaten dus delen wordt gewaardeerd! #Breitnerkunstles

Je vind hier een kunstopdracht voor leerlingen vanaf groep 3 over de Coronacrisis. 

Je vind hier een kunstopdracht voor leerlingen vanaf klas 1 van het VO met als thema Microwereld (virus)

De les is gemaakt door Arida Bandringa. Wij zijn benieuwd naar de resultaten dus delen wordt gewaardeerd! 

 

ArtechLAB Amsterdam wil op een laagdrempelige manier onderwijs in kunst op het snijvlak van wetenschap en technologie toegankelijk maken voor het hedendaags kunstonderwijs. Daarbij richt ArtechLAB zich vooral op het ontwikkelen van educatieve ontwerp vaardigheden van (toekomstige) docenten. Door het geven van workshops en nascholingen bedient ArtechLAB een groeiende vraag vanuit het werkveld naar handvatten hoe bèta en techniek te verbinden met kunsteducatie. Daarnaast wordt binnen het curriculum van de Breitner Academie in jaar 1 en 2 het vak ArtechLAB gegeven. Ook biedt het onderzoekslab inspiratiesessies, een digitale bronnenbank voor leerlingen en docenten en doet het lab onderzoek.

Hoe combineer je actuele kunst en design met wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technologieën in het onderwijs, en hoe verbind je dit met ethiek en esthetiek in de lespraktijk? Welkom in een wereld waar kunst, wetenschap en technologie samenkomen. Juist deze vorm van kunst en design stelt de grote vragen waar onze technologische samenleving nu en in de toekomst steeds meer mee geconfronteerd worden. De afgelopen jaren werkte Michiel Koelink met docenten, kunstenaars en het lectoraat kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten aan het in de praktijk brengen en testen van dit onderwijs.  

Kunstvakonderwijs verbinden met technologie- en bètavakken is op dit moment een hot topic in het onderwijs. Vooruitstrevende scholen zetten Fablabs en makerspaces op. Maar op welke wijze geef je dit onderwijsinhoudelijk vorm en creëer je ruimte voor de vragen die op je leerlingen afkomen? In 2020 wordt het vakgebied ‘Techniek en wetenschap’ verplicht op alle PO scholen. Sinds 2014 is het een vak op de PABO’s. Daarmee is de doorlopende leerlijn van het PO, VO, MBO, HBO en WO een feit. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven sloten hiervoor het z.g. TECHNIEKPAKT. Het PO leent zich met name voor interdisciplinair onderwijs. Er ligt veel vrijheid bij de groepsleerkrachten om de verschillende vakken geïntegreerd aan bod te laten komen. Zo kan het nieuwe vak techniek vanuit designdenken worden aangeboden en wordt handvaardigheid wordt makersonderwijs. 

ArtechLAB Amsterdam denkt dat er grote mogelijkheden liggen voor het vakgebied kunst en cultuur om de verbindende schakel te zijn tussen de andere vakgebieden.  

Aanbod
ArtechLAB biedt verschillende diensten die scholen en het buitenschoolse educatieve veld kunnen ondersteunen bij het realiseren van een curriculum of programma waarin kunst wordt gecombineerd met wetenschap en technologie.

Het team organiseert trainingen voor kunstdocenten en interdisciplinaire vaksecties, workshops op basisscholen in de klas, een vak over kunstwetenschap en techniek binnen het onderwijscurriculum van de Breitner Academie, een nascholingsprogramma, inspiratiesessies voor schooldirecteuren en beleidsmakers, een digitale bronnenbank met voorbeelden van actuele interdisciplinaire ontwerppraktijken en doen onderzoek naar het ontwerpen en implementeren van interdisciplinaire onderwijspraktijken. Al deze activiteiten dragen bij aan het ontwikkelen van inclusief onderwijs dat zich bevindt op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Met als doel dat kunstonderwijs verbonden met bèta en techniek een vaste plek krijgt in het onderwijscurriculum.

Ga voor een uitgebreide omschrijving van de mogelijkheden naar Aanbod ArtechLAB.

 

 

Partners
ArtechLAB Amsterdam is een samenwerking van de Breitner Academie met andere academies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland.

Amsterdam Creative Industries Network (ACIN)

ACIN is een Centre of Expertise en is opgericht door de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Lectoren en onderzoekers van deze hogescholen zijn daarom nauw betrokken bij de labs. Door deze expertise en de koppeling met toonaangevende bedrijven, zijn het onderzoek en de toepassingen zeer relevant en van hoog niveau. Met ACIN organiseert de Breitner Academie het vak ArtechLAB; een interdisciplinair onderwijsconcept waarin kunst, technologie en wetenschap geïntegreerd aan bod komen en ArtechLAB Amsterdam; projectleider is Michiel Koelink.

Delen
 

Aanbod nascholing

Ga naar