How do you look at it?

Maak kennis met de mensen van de Breitner Academie. Studenten, docenten, medewerkers en alumni vertellen in 2022 over hun kijk op de academie, hun werk en wat de academie voor ze betekent. De interviews zijn afgenomen door Marjolein van Damme, die zelf aan de Breitner Academie heeft gestudeerd. Zij maakte ook de portretten. 

Loes Bogers

Sarah de Koning 

Wypke Jannette Walen

Brian Leahy

Udo Thijssen

Aldo Kroese

Jolanda Jenniskens

Rafael van Crimpen

How do you look at it? | Loes Bogers | coördinator en docent ArtechLAB op de Breitner Academie.

"Kunst en technologie lijken twee heel verschillende vakken, maar staan juist heel dicht bij elkaar. ArtechLAB van de Breitner Academie brengt kunst, wetenschap en technologie samen. Denk hierbij aan kunstmatige intelligentie, maar ook aan robots, algoritmes en 3D printen, het zijn allemaal vormen om een kunstinhoudelijk idee op een technologische manier vorm te geven of te bevragen. De afgelopen jaren is technologie in kunst behoorlijk gegroeid. Wat je nu bijvoorbeeld met een 3D printer kan maken, is onmogelijk te maken met je handen. Maar ook het invoeren van duizenden verschillende gezichten in een zelflerend algoritme en deze een nieuw gezicht laten genereren; het zijn allemaal vormen van ‘technische kunst’. Andersom kun je technologie bevragen met kunst. Wat moeten we vinden van bijvoorbeeld slimme koelkasten of het gebruik van surveillance systemen? Kunst kan ons helpen perspectieven en posities te articuleren. Binnen de academie bieden we studenten ArtechLAB lessen gegeven door docenten met hele specifieke kennis, bijvoorbeeld het werken met zelflerende algoritmes".  
 
"Buiten de academie verzorgen we met ArtechLAB nascholingen voor kunst- en bètadocenten in het PO en VO. In deze nascholingen leren deelnemers lessen ontwikkelen op het snijvlak van kunst, technologie en wetenschap op basis van inspirerende bronnen uit de kunsten. In november vindt de nascholing ‘Het internet van morgen’ plaats. Daarin gaan we met elkaar ontdekken hoe het huidige internet in elkaar steekt, voor welke dilemma’s we staan, en hoe we die op basis van de kunstpraktijk van hedendaagse makers verder kunnen onderzoeken en verbeelden met leerlingen in het PO en VO. Samen verkennen we de vraag: hoe maken we het internet van morgen eerlijker, mooier en duurzamer? ‘Het is belangrijk dat kunstdocenten over de juiste kennis en tools beschikken om hun toekomstige leerlingen te kunnen begeleiden. Ik hoop te bereiken dat onze studenten zich straks zelfverzekerd genoeg voelen om inspiratie te putten uit contexten buiten de traditionele kunstdisciplines, zoals software ontwikkeling en synthetische biologie. Met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen valt er nog veel meer te leren vanuit verschillende disciplines waardoor je als maker, docent en kunstenaar een nog veel breder publiek kan bereiken.’ 

How do you look at it? | Sarah de Koning | vierdejaars student VT, lid van de opleidingscommissie en voorzitter studievereniging Baksteen

"Als lid van de opleidingscommissie kijk ik naar de belangen van de studenten van de Breitner Academie. Dat kan heel praktisch zijn, zoals een pantry regelen voor de lunch. Maar ook hoe we meer met inclusie bezig kunnen zijn binnen de academie. Als studenten vragen hebben of specifieke wensen kunnen ze bij mij terecht, ik zorg ervoor dat zaken bespreekbaar worden gemaakt en dat we de kwaliteit van studeren binnen de academie blijven waarborgen. Daarnaast ben ik voorzitter van onze studievereniging Baksteen. We organiseren voor de studenten van de Breitner verschillende sociale activiteiten. Vanuit de studenten was er bijvoorbeeld behoefte aan een uitgebreidere expositie van elkaars werk zodat er meer verbinding komt tussen de verschillende jaarlagen. Ook organiseerden we een cursus modeltekenen in de avonduren voor studenten die nog meer willen leren op dit vlak. Maar soms is het ook heel laagdrempelig zoals samen chillen in het gras."

"Ik ben een nieuwsgierig persoon, ik vind het leuk om mensen met elkaar te verbinden. Dat ik dat binnen mijn studiejaren op de Breitner Academie kan doen, vind ik belangrijk en bijzonder. Momenteel werk ik als museumdocent bij FOAM en heb ik een atelierruimte in het Volkshotel. In mijn vrije tijd ben ik lid van een feministisch gezelschap. Ik heb nog geen concreet plan voor de toekomst, maar zolang ik mijn makerschap kan combineren met het verbinden van verschillende werelden en mensen ben ik gelukkig."

How do you look at it? | Wypke Jannette Walen | docent 4D en coördinator On The Movie, post hbo leergang filmeducatie

“Binnenkort start de Breitner Academie met On The Movie, een post hbo leergang filmeducatie. In samenwerking met de Nederlandse Filmacademie en het Netwerk Filmeducatie (Eye) bieden we een uitgebreid programma aan waarin docenten films leren analyseren, maken en dit alles omzetten in eigenzinnige lessen voor hun eigen leerlingen. Tegenwoordig is de hele wereld om ons heen beïnvloed door (bewegend) beeld. Als docent is het belangrijk film te kunnen begrijpen, uitleggen én maken met je leerlingen. Ook is het belangrijk stil te staan bij vragen als: hoe beïnvloedt beeld onze wereld? Op welke manier kan beeld manipuleren? Hoe kan je door middel van film je stem laten horen?"

"Tijdens het opleidingsjaar word je als docent breed geschoold in film. Aan het einde van On The Movie beschik je over zowel filmwijsheid als filmmakerschap. Ervaren filmmakers en filmeducatoren zullen hun kennis delen, waardoor deelnemers binnen dit opleidingsjaar ook een realistische kijk op het vak zullen krijgen. We vinden het belangrijk dat de post hbo opleiding heel breed inzetbaar is voor docenten: voor zowel het basisonderwijs als HBO en van klassieke film tot TikTok, zodat het filmonderwijs aansluiting vindt bij de belevingswereld van leerlingen en hun blik kan verbreden.”

How do you look at it? | Brian Leahy | technisch onderwijsassistent, instructeur en beheerder audiovisuele uitleen

“Zelf kom ik uit het vak; als cameraman en editor maakte ik voor omroepen en kleine bedrijven videocontent. Deze kennis is tijdens mijn werkzaamheden op de Breitner Academie heel bruikbaar. Vaak weten studenten niet dat er zoveel komt kijken bij het uitwerken van een ‘simpel’ audiovisueel idee. Van de voorbereiding zoals het maken van een script tot het editen van beeldmateriaal en geluid; ik vind het belangrijk dat iedere student binnen de opleiding kennis maakt met het hele proces. Bij de uitleen hebben we verschillende soorten foto- en filmcamera’s te huur, maar ook lampen en beamers. We vinden het belangrijk dat studenten technisch hun creatieve idee kunnen uitvoeren, maar we zijn natuurlijk niet de Filmacademie. Daarom bieden we gerichte apparatuur aan zodat het een creatief proces niet in de weg staat.

Ik vind het mooi om te zien dat studenten zelf veel ambitie hebben om hun idee zo goed mogelijk uit te werken en het is te gek wanneer ik bij een expositie zie dat een audiovisueel project van een student helemaal tot z’n recht is gekomen. Bij vakken van 4D docenten geef ik instructies tijdens de les. Dat begint altijd met het aanmaken van een goede mappenstructuur, oersaai maar wel belangrijk. Ik maak mezelf er niet populair mee, maar ik weet dat studenten later tijdens de opleiding nog hele mooie dingen gaan ontdekken wanneer ze aan de slag gaan met de apparatuur die ik aan ze uitleen.”

How do you look at it? | Udo Thijssen | student verkorte deeltijdopleiding

"Oorspronkelijk kom ik uit de theaterwereld. Jarenlang werkte ik als scenograaf, waarbij ik in jeugd -en jongerentheaters op een creatieve manier betrokken was bij theaterproducties. Door de coronacrisis en het sluiten van de theaters kreeg ik het laatste duwtje in de rug om te kiezen voor de opleiding tot kunsteducator aan de Breitner academie. Tot mijn grote geluk kreeg ik een aanstelling bij een scholengemeenschap in Zuidoost, waar ik mijn ervaringen binnen de opleiding direct in de praktijk kan brengen.

Ik ben zelf in Zuid-Afrika geboren en voel een grote affiniteit met andere culturen. Als kunsteducator vind ik het belangrijk goed te kijken naar inclusiviteit binnen de kunst. Een vraag als ‘Wat is het mannelijk ideaal in de kunsten?’ kan je beantwoorden door naar de Romeinen te kijken, maar dat hebben we nu wel gezien. Ik haal er liever hedendaagse Afro-Amerikaanse kunstenaars bij waarmee mijn leerlingen zich kunnen identificeren, zoals de gay kunstenaar Kehinde Wiley. Hij portretteert stereotype Afro-Amerikaanse mannen die vaak worden geassocieerd met gangs en hardheid en zet ze neer als mensen die gevoelens hebben, die huilen en dromen. Precies datgene wat ik als kunstdocent ook probeer te bereiken bij mijn leerlingen; ze kennis laten maken met een deel in zichzelf en de wereld waar ze met verwondering en respect naar kunnen kijken.”

How do you look at it? | Aldo Kroese | kunstenaar, praktijkdocent, stagecoach en studieloopbaanbegeleider

“Een aantal jaar geleden exposeerde ik mijn werk in een grote loods in Amsterdam Noord en werd ik door studenten van de Breitner Academie voorgedragen als extern gecommitteerde voor de examens 3D. Inmiddels werk ik hier nu tien jaar en combineer ik mijn kunstenaarschap met het docentschap aan deze opleiding. Ik vind het belangrijk om studenten te laten ervaren hoe het is om zelf kunst te maken. Conceptueel denken is daarbij een belangrijk leerproces waar ik veel aandacht aan besteed. Kunst heeft in mijn optiek een breed maatschappelijk draagvlak nodig, ik vind het daarom belangrijk een zo breed mogelijke groep mensen te betrekken in mijn werkzaamheden. Daarom ben ik binnen de Breitner Academie coördinator van ‘Studio Breitner’. Dit is een kunsttalentklas voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die ik begeleid bij hun talentontwikkeling. We richten ons hierbij mede op leerlingen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met beeldende kunst. Daarnaast coördineer ik de samenwerking tussen de Breitner Academie en het Amsterdam Light Festival. Studenten maken een lichtwerk dat tijdens het festival wordt geëxposeerd. Zij maken kennis met alle aspecten die komen kijken bij het produceren van een werk in de openbare ruimte: van concept tot realisatie.

Ik leid studenten op als toekomstige collega’s en vind het ook enorm belangrijk dat studenten zichzelf én mij zo zien; als toekomstig collega. Iets mooiers dan een alumni tegenkomen in het werkveld is er niet. Dan is voor mij de cirkel rond.”

How do you look at it? | Jolanda Jenniskens | docent Onderwijskunde, studieloopbaan- en afstudeeronderzoek begeleider, stagecoach

“Ik werk vanuit mijn hart voor goed onderwijs voor iedereen en ik wil dat studenten aan het eind van hun studieloopbaan goed beslagen ten ijs komen. Vroeger werden kunstvakken nog wel eens beschouwd als niet essentieel. Gelukkig is er steeds meer aan-dacht voor kunsteducatie. Ik leer de studenten dat ze het vak als kunsteducator belangrijk moeten máken. Laat je niet wegschuiven met ‘Het is maar kunst’, kunst is belangrijk voor de ontwikkeling van creativiteit, visie, nieuwsgierigheid en een open vizier. Ik begeleid studenten tijdens verschillende fases van hun studie en probeer altijd goed te kijken wat er bij de student past. Wat wil een student uit de opleiding halen zodat hij of zij straks goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaat?"

"Als afstudeerbegeleider zie ik dat sommige studenten het momen-teel zwaar hebben in deze tijden van corona. Een geschikte plek vinden om stage te lopen waar je op een ‘normale’ manier onderwijs kan geven is momenteel nog erg moeilijk. Ik help studenten waar ik kan en hoop net als iedereen dat ook de Academie straks weer een bruisende plek is waar studenten en docenten elkaar inspireren. Binnen de opleiding wil ik een rustpunt zijn. Ik wil een plek bieden waar studenten hun twijfels kunnen uitspreken en eerlijk mogen zijn. Tijdens een studie zijn er altijd momenten waarbij mensen zich afvragen; zit ik wel goed? Studenten met het gevoel ‘ik zit op een rotonde en kom er maar niet vanaf’. Ik probeer ze een goede en onderbouwde keuze te laten maken, de juiste afslag te kiezen voor de nabije toekomst en daarbij leren ze zichzelf beter kennen.”

How do you look at it? | Rafael van Crimpen | directeur

"Ik ben een dochter én een moeder van een kunstenaar, kunst zit in mijn bloed. Toen ik hier zeven jaar geleden als directeur begon, zat de Academie midden in een reorganisatie. Er moesten keuzes gemaakt worden en het is gelukt om de Breitner Academie sterker op de kaart te zetten. Mijn verlangen om iedere student de beste start te geven bij hun loopbaan als kunstdocent staat hierbij voorop.
Als Amsterdamse opleiding voelen we ons erg verbonden met de stad en werken we samen met de grote én kleinere culturele instellingen zoals bijvoorbeeld het Rijksmuseum, de Tolhuistuin, het Stedelijk en Foam. Daarnaast werken we samen met een groot aantal Amsterdamse scholen waar onze studenten leren om voor de klas te staan. Dit betekent zeker niet dat we ons alleen richten op Amsterdam, maar het is wel onze culturele basis."

"Afgelopen jaar zijn we bekroond met het label ‘Top opleiding’ en daar zijn we heel erg trots op. Maar het betekent niet dat we achterover kunnen gaan leunen; ik blijf als directeur kijken naar wat de vraag is vanuit het werkveld van de kunsteducatie. Zo beginnen we dit jaar met een opleiding filmeducatie in samenwerking met het netwerk filmeducatie en de Filmacademie.
Ik ben er trots op dat we een opleiding zijn met een sterk team van docenten en dat we onze studenten zo goed mogelijk kunnen laten uitvliegen door de rijke samenwerkingen die we als opleidingsinstituut aangaan. Ieder jaar koop ik een afstudeerwerk van een student; in mijn kamer zijn een aantal werken te zien. Het herinnert me er iedere dag aan waar ik het allemaal voor doe."

Delen