In het derde studiejaar krijgen studenten het vak Kunst en Omgeving, waarin de maatschappelijke context centraal staat. Tijdens dit project  zijn alle vormen van werk toegestaan waarin ‘de maatschappij als materiaal' centraal staat. De studenten leren werkstrategieën kennen om publieke ruimtes en sociale interacties als ‘materiaal’ en onderwerp voor kunstprojecten in te zetten. Het gaat om vormen van ‘immateriële’ kunst; denk bijvoorbeeld aan social design en community art.

De projecten worden uitgevoerd op locaties in Amsterdam en geven mede vorm aan de creatieve dynamiek in de stad. De studenten verkennen en onderzoeken mensen, een situatie, een instituut of plek in de publieke ruimte, het werk ontstaat als reactie op de waarnemingen, ervaringen en interesses. Alle vormen van werken zijn toegestaan zolang ‘de maatschappij als materiaal' centraal staat. Hier zie je een overzicht van alle projecten van de afgelopen jaren.

Delen