In het vak Kunst en Omgeving zijn alle vormen van werk toegestaan waarin ‘de maatschappij als materiaal' centraal staat. De studenten leren werkstrategieën kennen om publieke ruimtes en sociale interacties als ‘materiaal’ en onderwerp voor kunstprojecten in te zetten. Het gaat om vormen van ‘immateriële’ kunst; denk bijvoorbeeld aan social design en community art. De projecten zijn uitgevoerd op locaties in Amsterdam en geven mede vorm aan de creatieve dynamiek in de stad. In 2020 is er, vanwege de pandemie, een digitale expositie gemaakt: https://www.odeaanhetoverzicht.nl

Delen