In het vak Kunst en Omgeving zijn alle vormen van werk toegestaan waarin ‘de maatschappij als materiaal' centraal staat. De studenten leren werkstrategieën kennen om publieke ruimtes en sociale interacties als ‘materiaal’ en onderwerp voor kunstprojecten in te zetten. Het gaat om vormen van ‘immateriële’ kunst; denk bijvoorbeeld aan social design en community art. De projecten zijn uitgevoerd op locaties in Amsterdam Noord en geven mede vorm aan de creatieve dynamiek die momenteel heerst aan de IJ-oevers. In de Transvaalbuurt in Amsterdam Oost namen de studenten deel aan de projectie route Stranger Next Door. Kunst en Omgeving was tijdens de Artist in Residency van Helmut Dick onderdeel van het programma 'Genius Loci and other Invisibile Forces'.  In 2019 onderzochten de studenten 'augmented' reality in Amsterdam Noord waarbij de gedocumenteerde projecten te zien waren tijdens een tentoonstelling in FramerFramed. De fotografie in opdracht van de Breitner Academie is gemaakt door Thomas Lenden

Delen