Heft in eigen hand

We zijn in Amsterdam Noord op zoek gegaan naar wat de bewoners van Noord zoal bezighoudt en al snel kwamen wij erachter dat de bewoners zich zorgen maken over de snelle transformatie van hun stadsdeel. De snelle transformatie waar de bewoners het over hadden wordt ook wel gentrificatie genoemd; het proces van opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied, het aantrekken van kapitaalkrachtige nieuwe bewoners/gebruikers en de daarmee gepaard gaande verdrijving van de lagere klassen uit het stadsdeel. Vooral in de Overhoeks-buurt, waar de Breitner academie sinds kort is gevestigd, wordt aan een stuk door gebouwd en verbouwd. Sluit dit wel aan bij de visie van de bewoners? Door middel van een maquette van het gebied Overhoeks gaan wij het gesprek met deze bewoners aan over hoe hun buurt er volgens hun uit zou moeten zien.

“Shell mag sowieso weg, ze dragen hun steentje niet bij voor het milieu.”

Dion en Feben

Delen