Stages en werkplekleren

De Breitner Academie leidt op voor de volle breedte van het werkveld van de docent beeldende kunst en vormgeving en heeft een groot netwerk van stageadressen. Het gaat zowel om stages in het onderwijs -van primair onderwijs t/m hbo-, als om kunsteducatieve afdelingen van musea, stages bij culturele of maatschappelijke organisaties en in studio's van kunstenaars of vormgevers. Studenten leren lesgeven en het ontwerpen van lessen voor een groot deel in de praktijk; daarom zijn de externe projecten en de stages in elk studiejaar belangrijke onderdelen van de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving.

Heeft u interesse in een stagiair van de Breitner Academie? Bekijk hier welke stagemogelijkheden studenten hebben per studiejaar

Bent u al werkplekbegeleider van een Breitner student of bent u schoolopleider? Dan vindt u hieronder alle benodigde informatie

Vragen? Voor vragen over de begeleiding van studenten of nieuwe stagemogelijkheden kunt u contact opnemen met Janneke Alink, medewerker externe betrekkingen janneke.alink@ahk.nl 

Informatie voor werkplekbegeleiders en schoolopleider

Stages per studiejaar

Stagemogelijkheden per studiejaar Voltijd

Voltijd Jaar 1:
Stagedag: woensdag vanaf 3 november 2021
Onderwijsstage
Aantal studiepunten: 5 EC (140 uur)
De eerstejaars stage wordt, bij voorkeur in tweetallen, uitgevoerd in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De stage duurt 16 weken waarin de studenten 1 dag in de week stagelopen. In de stage zit een opbouw van observeren, assisteren, het geven van bestaande beeldende lessen en eventueel het geven van eigen beeldende lessen.

Voltijd Jaar 2:
Stagedag: woensdag vanaf september 2021
Onderwijsstage
Aantal studiepunten:
 6 EC (168 uur)
De tweedejaars stage wordt, bij voorkeur in tweetallen, uitgevoerd in het VMBO, het speciaal onderwijs of het MBO. De stage duurt 16 weken waarin de studenten 1 dag in de week stagelopen. In de stage zit een opbouw van observeren, assisteren, het geven van bestaande beeldende lessen en het geven van eigen beeldende lessen.

Voltijd jaar 3: 
Mogelijke stagedagen: woensdag en donderdag vanaf september 2021
Onderwijsstage
Aantal studiepunten: 8EC (224 uur) of 11 EC (308 uur)
De derdejaars onderwijsstage wordt, bij voorkeur in tweetallen, in ieder geval deels uitgevoerd in de bovenbouw van havo en/of vwo. In de stage zit een opbouw van observeren, assisteren, het geven van bestaande lessen en het geven van eigen lessen. Behalve beeldende praktijklessen en eventueel CKV, verzorgt de stagiair ook minimaal 8 theorielessen bij het vak Kunst Algemeen of Examenvak TeHaTex.

Kunsteducatieve projectstage (optioneel)
Aantal studiepunten: 3 EC (84 uur)
In het derde jaar kan de student kiezen voor een kunsteducatieve projectstage. De hoofdactiviteiten tijdens de projectstage bestaan uit het ontwerpen en uitvoeren van minimaal 1 educatieve activiteit en het lesgeven aan en begeleiden van groepen. Belangrijk is dat de student op de stageplek begeleid wordt door een medewerker met expertise op het gebied van kunsteducatie.

Voltijd jaar 4: 
Beschikbare stagedagen: Semester 1 maandag, dinsdag, woensdag, Semester 2 maandag en dinsdag
Onderwijsstage
Aantal studiepunten: 13 EC (364 uur) of 21 EC (588 uur)
Tijdens de vierdejaars stage geeft een student zelfstandig les en fungeert als een volwaardig teamlid met professionele begeleiding vanuit de stageplek. De student kan beeldende praktijklessen geven, CKV en KUA.

Kunsteducatieve stage culturele organisatie
Aantal studiepunten: 13 EC (364 uur) of 21 EC (588 uur)
De hoofdactiviteiten tijdens de stage bij een museum of culturele organisatie zijn het begeleiden van educatieve activiteiten met groepen en/of bezoekers en het ontwerpen van educatief materiaal. Belangrijk is dat de student op de stageplek begeleid wordt door een medewerker met expertise op het gebied van kunsteducatie.

Stage kunstenaar / vormgever (optioneel)
Aantal studiepunten: 8 EC (224 uur)
In het vierde jaar hebben studenten de gelegenheid een stage van 8 EC bij een kunstenaar of vormgever te lopen. De inhoud van de stage bestaat voor minimaal 40% (ca.90 uur) uit het participeren in het artistieke maakproces en/of ontwikkelen van kunsteducatief materiaal.

 

Stagemogelijkheden per studiejaar Deeltijd

Deeltijd Jaar 1
Werkplekleren onderwijs
Aantal studiepunten: in overleg, 14 EC (392 uur) per studiejaar
Stagedagen: in overleg, 1 dag in de week
De eerstejaars deeltijdstudenten starten allemaal met een stage in de onderbouw van het vo, waar zij 5 lesuren per week meelopen. De tijdsverdeling bestaat uit 40% geven van praktijklessen, 40% voorbereiding, ontwikkeling en nawerk van de lessen en 20% overige taken behorend bij het docentschap.

Werkplekleren culturele organisatie
Aantal studiepunten: 7 ec (196 uur)
Stagedagen: in overleg, 1 dag in de week vanaf februari 2022

De hoofdactiviteiten tijdens de stage bij een museum of culturele organisatie zijn het begeleiden van educatieve activiteiten met groepen en/of bezoekers en het ontwerpen van educatief materiaal. Belangrijk is dat de student op de stageplek begeleid wordt door een medewerker met expertise op het gebied van kunsteducatie.

Deeltijd Jaar 2
Werkplekleren onderwijs
Aantal studiepunten: in overleg, 14 EC (392 uur) per studiejaar
Stagedagen: in overleg, 1 dag in de week
De tijdsverdeling bestaat uit 40% geven van praktijklessen en/of CKV, 40% voorbereiding, ontwikkeling en nawerk van de lessen en 20% overige taken behorend bij het docentschap. In jaar 2 verzorgt elke student minimaal 8 theorielessen in de bovenbouw havo/vwo bij het vak Kunst Algemeen of Examenvak TeHaTex.

Werkplekleren culturele organisatie
Aantal studiepunten: in overleg, 14 ec (196 uur) per studiejaar
Stagedagen: in overleg, 1 dag in de week

De hoofdactiviteiten tijdens de stage bij een museum of culturele organisatie zijn het begeleiden van educatieve activiteiten met groepen en/of bezoekers en het ontwerpen van educatief materiaal. Belangrijk is dat de student op de stageplek begeleid wordt door een medewerker met expertise op het gebied van kunsteducatie.

 

 

 

Stage aanbieden?

De Breitner Academie staat altijd open voor nieuwe stagecontacten. Overleg over de beste invulling van uw stage of project met onze medewerker externe betrekkingen Janneke Alink, via janneke.alink@ahk.nl.

Delen