Ondersteuning tijdens je studie

De Breitner Academie vindt het belangrijk dat jij als (toekomstige) student veilig en gezond kunt studeren. En dat je weet bij wie je terecht kunt als je, om wat voor reden dan ook, behoefte hebt aan ondersteuning om goed je studie te kunnen volgen.

Studentendecaan
Studentendecaan Tjardo Pompstra helpt je bij praktische of persoonlijke zaken die van invloed kunnen zijn op het verloop van je studie. Gesprekken zijn vertrouwelijk. Samen wordt gekeken naar welke voorzieningen of aanpassingen je nodig hebt om je studie te kunnen doorlopen, indien nodig in overleg met de directie van de academie of anderen binnen de AHK. De studentendecaan kan ook doorverwijzen naar instanties buiten de AHK.

Overweeg je een studie aan de Breitner Academie en wil je graag een gesprek over extra voorzieningen of aanpassingen? Mail dan naar Tjardo Pompstra.

Studentencoach 
Bij de studentencoach van de AHK kun je terecht voor een introductietraining planning en timemanagement, een studiegerelateerde stress-/faalangsttraining en individuele coaching. 

Vertrouwenspersoon
Binnen de AHK vinden we een veilige en prettige studeer- en werkomgeving van groot belang. Veiligheid, respect en wederzijds vertrouwen zijn voorwaarden voor een geslaagde studie- en werktijd. Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag zijn dan ook ontoelaatbaar. 

De AHK heeft meerdere vertrouwenspersonen. Je kunt bij een vertrouwenspersoon naar keuze terecht als je te maken hebt (gehad) met onveilige situaties of ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij het signaleren van (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Vertrouwenspersonen zijn onafhankelijke, onpartijdige personen. Door de geheimhoudingsplicht die de vertrouwenspersoon heeft kun je openlijk en in vertrouwen je verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon zal je opvangen, naar je luisteren en ruimte geven aan je emotie.

Wanneer je dat wenst zal de vertrouwenspersoon met je meedenken, je adviseren, informeren en begeleiden bij het in kaart brengen van mogelijke oplossingen met de voor- en nadelen daarvan en je helpen een keuze te maken. De vertrouwenspersoon zal naast je staan in de keuze die je maakt en je begeleiden en ondersteunen bij het de-escaleren en het beëindigen van het ongewenste gedrag. De vertrouwenspersoon zal nooit stappen ondernemen zonder die met jou te hebben besproken en je uitdrukkelijke toestemming te hebben gevraagd.

Je bent vrij in je keuze van een vertrouwenspersoon. Als je liever spreekt met iemand die niet verbonden is aan de AHK, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij de arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare.

Lees meer over wat de vertrouwenspersonen doen en wie het zijn op pagina Vertrouwenspersonen op MyAHK (alleen voor studenten en medewerkers AHK, als je bent ingelogd met je AHK account).

Aandachtsfunctionaris
Bij de aandachtsfunctionarissen van de AHK kun je terecht als je te maken hebt (gehad) met huiselijk geweld of kindermishandeling in de privésfeer. 

Daarnaast heeft iedere academie/opleiding eigen voorzieningen. Kijk voor meer informatie op de site van je eigen academie of vraag het aan je studentendecaan.

Als je moeite hebt met lezen, schrijven of concentreren kun je gebruik maken van het online programma TextAid.

Gedrags- en meldcodes 
Studeren doe je bij de AHK in een sociaal veilige omgeving. Om deze te waarborgen hanteren we diverse gedrags- en meldcodes:  
Gedragscode sociale veiligheid (pdf)
Klachtenregeling ongewenst gedrag (pdf)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf)

Delen