Vertrouwenspersonen

Als student kun je terecht bij de vertrouwenspersonen binnen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De vertrouwenspersoon is een eerste aanspreekpunt bij het signaleren van (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. De vertrouwenspersoon heeft als taak om personen die hier het slachtoffer van zijn, te helpen zoeken naar een oplossing.

Je bent vrij in je keuze van een vertrouwenspersoon. Als je liever spreekt met iemand die niet verbonden is aan de AHK, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij de arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare.

Klik hier voor meer informatie over de vertrouwenspersonen binnen en buiten de AHK. (op MyAHK, alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers)
 

Delen