Jasmin Butter

Jasmin Butter

Het is. Een Rizomatische verbinding

“A rhizome may be broken, shattered at a given spot, but it will start up again on one of its old lines or on new lines” - Gilles Deleuze
Titels van werken
- Het is.
- Een Rizomatische verbinding

Groei. Dit is een term waar iedereen mee te maken heeft in het leven. De filosoof Gilles Deleuze heeft een boek geschreven over de rizoom, een wortelstructuur. Een rizoom verbindt een willekeurig punt met een ander willekeurig punt, een rizoom kent geen vaste richting of hiërarchie. Deleuze past dit principe toe op de manier van denken en hoe je je identiteit vormt. Een rizoom ‘is’, het bestaat en heeft geen begin of einde volgens Deleuze. Het groeit. Mijn werk is een vertaling van het idee van Deleuze en mijn doel is om de toeschouwer dit idee van groei fysiek te laten ervaren.

Terug naar lijst
Delen