Eline Janssen

Eline Janssen

Opleiding
Beeldende Vorming deeltijd
Lichting
2020

Kunst als spiegel

Toekomstgericht onderwijs moet volgens het Platform Onderwijs2032 zo ingericht worden, dat leerlingen gestimuleerd worden om zich als persoon te ontwikkelen en ook hun positie ten opzichte van de ander in de wereld leren innemen. Toekomstgericht onderwijs moet daarom bijdragen aan de vragen Wie ben ik?, Wie wil ik worden?, Wat vind ik belangrijk? en Hoe wil ik omgaan met anderen?. Het Platform noemt daarnaast het belang van buitenschools leren in onder andere musea. Met mijn onderzoek wil ik erachter komen hoe Nederlandse kunstmusea in hun educatiepraktijk bijdragen aan persoonsvorming van leerlingen. Welke methodes zetten musea in om leerlingen middels het ervaren van kunst meer te laten leren over zichzelf, zijn/ haar waarden, de ander en de eigen plek (ten opzichte van de ander) in de wereld? Met dit onderzoek hoop ik een brug te slaan tussen de school en het museum.

Terug naar lijst
Delen