Rosylke Gersons

Rosylke Gersons

Opleiding
Beeldende Vorming deeltijd
Lichting
2020

Ik teken dus ik zie! Het belang van tekenen naar de waarneming in het voortgezet onderwijs.

Kinderen in de leeftijd tussen twaalf en veertien hebben in de tekenles vaak de behoefte om goed te kunnen tekenen en een realistische weergave van de werkelijkheid te maken. In het hedendaagse kunstonderwijs lijkt tekenen naar de waarneming als vaardigheid een ondergeschikte plek in te nemen.

Maar hoe kijken tekendocenten van verschillende scholen in het voortgezet onderwijs hier tegenaan? Wat zijn hun overwegingen om les te geven in tekenen naar de waarneming of juist niet? Wat leren kinderen van tekenen naar de waarneming en in hoeverre is dit een belangrijke vaardigheid? Is deze vaardigheid relevant in het hedendaagse kunstonderwijs?

Terug naar lijst
Delen