Inke Heiland

Inke Heiland

Opleiding
Beeldende Vorming deeltijd
Lichting
2022
Website
www.inke.nl
E-mail
inkeheiland@me.com

‘En niemand kan de weg betreden die hij niet zelf heeft kunnen vinden.'

- R. Wagner, Parsifal

Hoe kan de periode Parzival (vrijeschoolonderwijs) vertaald worden naar een Art-Based-Learning opdracht*die beter aansluit bij de leefwereld van de leerling van de 21e-eeuw en tegelijkertijd voldoet aan de eisen van het CKV-curriculum van het reguliere onderwijs? 

De periode Parzival gaat over de innerlijke strijd van de jonge adolescent in zijn zoektocht naar zijn eigen identiteit en zijn plaats in de wereld, het afscheid van de kindertijd en de transformatie naar volwassenheid. Door samen naar kunst te kijken wordt de leergroep uitgenodigd om belangrijke levensvragen met elkaar te bespreken.   

De subjectwording wordt hier als een sociaal proces benaderd. Je hebt elkaar nodig om je eigen waardes en inzichten te toetsen en te vergelijken met die van een ander. In de dialoog zoekt de leergroep naar een gezonde balans tussen de eigen autonomie en de verbondenheid en solidariteit met de groep.  

 

* volgens Lutters (2021) 

 

Terug naar lijst
Delen