Jools Franse

Jools Franse

Opleiding
Beeldende Vorming deeltijd
Lichting
2023
E-mail
writejools@yahoo.com

Gedachtenvol

In de drukke wereld van het voortgezet onderwijs ervaren leerlingen van klas 3 van vmbo Vonk te Castricum stress als gevolg van studiedruk, situaties thuis, groepsdruk, pestgedrag en de invloed van sociale media. Hierdoor hebben ze moeite met hun concentratie tijdens de lessen, wat een uitdaging vormt voor docenten. Kostbare lestijd gaat verloren aan klassenmanagement. Daarbij komt dat het zorgteam op school niet altijd voldoende zorg kan bieden aan deze leerlingen, waardoor ze tussen wal en schip vallen. 

Als kunstdocent op deze school zie ik dat de leerlingen behoefte hebben aan rust en emotieregulatie. Mindfulness tijdens de kunstlessen kan een nieuwe benadering zijn om de leerlingen te helpen. Tijdens de kunstlessen leren ze mindfulness-technieken zoals ademhalingsoefeningen en lichaamsbewustzijn. Ze leren ook om bewust te reageren op stressvolle situaties. Hierdoor worden de leerlingen ontspannen en kunnen ze zich beter concentreren tijdens de lessen, wat leidt tot een betere behandeling van de lesstof. 

Voor docenten betekent dit dat ze minder tijd besteden aan gedragsproblemen tijdens de lessen en meer focussen op effectief lesgeven. De leerlingen zijn beter in staat om zich te concentreren en actief deel te nemen aan de lessen, waardoor de lestijden effectiever benut worden en de leerstof beter behandeld kan worden. 

Terug naar lijst
Delen