Roene Licht

Roene Licht

Liminal space

All forms of fear are caused by too much future and not enough presence

                                                                                                  - Tolle, 1977 

Een liminal space verwijst naar de overgang van wat was naar wat zal zijn. Dat moment kan fysieke vormen aannemen. Letterlijk; een doorgang. Het kan tevens als metafoor worden gezien. De liminal space als fase tussen mijlpalen, een (grote) beslissing, afscheid nemen, opgroeien. Dit werk nodigt uit om stil te staan in het moment waar verandering voelbaar is maar de uitkomst nog niet in beeld. 

‘”I am learning every day to allow the space between where I am and where I want to be, to inspire me and not terrify me”
                                                                                       - Tracee Ellis Ross 

Terug naar lijst
Delen