Shirley Blom

Shirley Blom

Opleiding
Beeldende Vorming deeltijd
Lichting
2023
Website
http://shirleyblom.com/
E-mail
shirley.blom@hotmail.com

Kunst als Taal


De afgelopen tijd heeft Nederland te maken gehad met een toename van vluchtelingen. Onder deze vluchtelingen bevinden zich ook leerlingen die naar school gaan. Deze leerlingen komen uit de hele wereld en hebben mogelijk nog nooit eerder onderwijs gehad, of op een heel andere manier dan hier. In de klas kan het lastig zijn om contact te maken met medeleerlingen, vooral wanneer ze elkaars taal niet spreken. 

Naast theoretische vakken geef ik tekenles aan deze leerlingen. Tijdens mijn lessen heb ik gemerkt dat er soms problemen waren met het niveau en dat de sfeer in de klas nogal gespannen was. Het was voor mij belangrijk om dit probleem op te lossen en daarom ben ik een onderzoek gestart naar wat deze leerlingen echt nodig hebben om gemotiveerd te worden voor het vak tekenen. 

Om te voorzien in deze behoefte, heb ik een innovatief en educatief platform ontworpen met de naam Kunst als Taal. Op deze website staan basislessen tekenen, zodat iedereen kan beginnen met tekenen. Naarmate de leerling vordert, worden de lessen uitdagender. De opdrachten die op dit platform staan, kunnen in de klas gezamenlijk worden uitgevoerd en besproken worden. Om elkaar beter te leren kennen en zo de sfeer te verbeteren. Het motto dat we hierbij hanteren is dan ook: 

 "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan"  

                                                                     - Pippi Langkous  

Terug naar lijst
Delen