Dealing with the real stuff! (twee vrijgekomen plekken!!)

Een nascholing over kunst, activisme en burgerschapsonderwijs. 
Wegens twee afmeldingen hebben we nog 2 plaatsen over! Als je je nog wilt aanmelden stuur dan een mail naar: Katya.borisova@ahk.nl.

Kan activistische kunst een rol spelen in de ontwikkeling van kritisch denken? En kan het leerlingen inspireren tot het bieden van weerstand tegen maatschappelijke ontwikkelingen? Deze vragen zijn, gezien de toenemende polarisatie, discriminatie, invloed van complottheorieën en fake news, heel actueel. In deze nascholing verdiep je je in burgerschapsonderwijs, activistische strategieën om maatschappelijke problemen aan te kaarten en leer je lessen ontwikkelen geïnspireerd op maatschappelijke, artistieke en activistische bronnen. Dit doe je aan de hand van het didactisch model ‘Dealing with the real stuff’, ontworpen door Nathalie Roos en gebaseerd op de theorie van authentieke kunsteducatie (Heijnen, 2015). De nascholing is bedoeld voor docenten kunst, maatschappijleer en burgerschap en kunstenaars die werkzaam zijn in het educatieve veld.

Wanneer: vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober 2021
Voor wie: docenten kunst, burgerschap en maatschappijleer en kunstenaars werkzaam in het educatieve veld
Waar: Breitner Academie, Amsterdam
Door wie: Nathalie Roos en Arida Bandringa, i.s.m. het Lectoraat Kunsteducatie.
Kosten: €550,- pp. Duo-korting (kunst en maatschappijleer/burgerschap docent van dezelfde opleiding/hetzelfde instituut) €400,- pp.

Programma:
Op dag één van het programma zal Nathalie Roos ingaan op de uitkomsten van haar onderzoek ‘Dealing with the real stuff’. Dit onderzoek richt zich op de vraag of activistische kunst ruimte biedt voor een kritische reflectie op de maatschappij en of leerlingen, middels het ontwerpen en uitvoeren van artistieke activistische acties, vaardigheden opdoen met betrekking tot kritisch denken, samenwerken en het bieden van weerstand. Vervolgens zal Hessel Nieuwelink, lector Urban Education (HvA), een lezing geven over burgerschapsonderwijs en zal Frida Escalante van activistisch kunstcollectief Fossil Free Culture een presentatie geven over haar werk en werkwijze. In de middag licht Arida Bandringa het ontwerpmodel toe en wordt er een start gemaakt met het ontwikkelen van een eigen lesopzet aan de hand van het ontwerpmodel.

Dag twee begint met een inspirerende workshop van activistisch kunstenaar Domenique Himmelsbach-de Vries. Verder is er deze dag ruimte om in duo’s te werken aan een lesopzet die aan het einde van de dag gepresenteerd worden. De nascholing wordt afgesloten met een borrel en het uitreiken van de certificaten.

Nathalie Roos is opgeleid als docent beeldende kunst en vormgeving en als cultureel antropoloog. Zij werkt als docent op de Breitner Academie en als onderzoeker bij het lectoraat Kunsteducatie (AHK). Nathalie doet onderzoek naar kunst, activisme en educatie en ontwerpt activistisch onderwijs.

Arida Bandringa is opgeleid als docent beeldende kunst en vormgeving en staat inmiddels al 20 jaar in het voortgezet onderwijs voor de klas. Ze is senior projectmedewerker bij ArtechLAB waar ze nascholingen en trainingen verzorgt. Daarnaast heeft ze haar eigen Educatief OntwerpLAB waar ze lessen en leerlijnen ontwerpt voor scholen en instellingen.

Lectoraat Kunsteducatie
Het lectoraat Kunsteducatie is het faculteitsoverstijgende lectoraat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het duolectoraat doet onderzoek op het gebied van kunsteducatie en wordt gevormd door Emiel Heijnen en Melissa Bremmer

 

Delen