Master Kunsteducatie goed beoordeeld door accreditatiecommissie

Gepubliceerd op

De master Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is door een accreditatiecommissie bestaande uit experts uit het (hoger) onderwijs en kunstinstellingen over de hele linie als goed beoordeeld.


De kracht van de masteropleiding ligt volgens de commissie in haar sterke banden met de beroepspraktijk binnen en buiten het onderwijs, de multiculturele focus door de keuze van de grootstedelijke context als leidend principe en het sterke accent op onderzoek.

De commissie benadrukt dat dit mede gerealiseerd wordt dankzij de deskundigheid van het docentencorps en de hoge kwaliteit van het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van prof. dr. Folkert Haanstra dat een actieve rol speelt binnen de master.

Alumni van de Amsterdamse master Kunsteducatie zijn volgens het rapport in staat om 'niet alleen hun eigen beroepspraktijk op een hoger plan te brengen’, maar ook richting te geven aan ‘de verdere ontwikkeling van de Nederlandse kunsteducatie binnen de grootstedelijk context’.

De commissie is ook erg te spreken over de resultaten van de studenten: hun kunsteducatieve projecten en onderzoeken 'weerspiegelen in meer dan voldoende mate de reikwijdte, het niveau en de beroepsgeoriënteerdheid' van de opleiding.'

De master Kunsteducatie komt volgens de commissie in aanmerking voor de extra aantekening ‘goed’ op de onderwerpen doelstellingen, programma, inzet van personeel, voorzieningen en resultaten.

De AHK heeft het adviesrapport toegezonden aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) die naar verwachting het advies zal overnemen en de opleiding opnieuw zal accrediteren per 1 oktober 2011.

Meer informatie
Master Kunsteducatie
Lectoraat Kunst- en cultuureducatie

Delen