Robert Smit vertrekt als directeur Academie voor Beeldende Vorming

Gepubliceerd op

Het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) maakt bekend dat Robert Smit per 15 november 2012 terugtreedt als directeur van de Academie voor Beeldende Vorming.

 

Robert Smit heeft zes jaar als directeur van de Academie voor Beeldende Vorming gewerkt. Onder zijn leiding is het curriculum vernieuwd, is er een duidelijke visie op docentschap ontwikkeld, zijn er voor het eerst summer schools georganiseerd door de Academie en werd samen met de Rietveld Academie het Basisburo opgericht. Het panel van deskundigen dat eind vorig studiejaar een tussenevaluatie van de opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving uitvoerde, was over deze aspecten positief.

Naar aanleiding van dezelfde tussenevaluatie hebben het College van Bestuur en Robert Smit in gezamenlijkheid geconstateerd dat voor de aanstaande accreditatie en de verhuizing van de Academie veel moet gebeuren en dat daarvoor een ander soort leiderschap nodig is. In overleg met het CvB heeft Robert Smit zijn taken als directeur neergelegd. Het CvB heeft daarop Mathilde Zierikzee gevraagd om in te springen als interim-directeur. Zierikzee is sinds half oktober als adviseur binnen de Academie werkzaam en heeft ruime ervaring als interim-manager, onder andere in de culturele sector. Zij zal zich in de komende maanden voornamelijk richten op de voorbereiding van de accreditatie en in samenwerking met het College van Bestuur, docenten en staf zal zij trachten het onderwijs op een hoger plan te brengen. Ook zal een interim-manager worden aangesteld die zich kan concentreren op facilitaire zaken en de voorbereiding van de tijdelijke verhuizing en renovatie van de Academie op zich kan nemen. 

Robert Smit heeft aangegeven zich na ruim zes jaar directeurschap te willen concentreren op zijn kunstenaarschap en docentschap. Hij zal, na een kort sabbatical, als docent verbonden blijven aan de Academie voor Beeldende Vorming.

Het College van Bestuur zal zich beraden over de opvolging van Robert Smit voor de lange termijn. Mathilde Zierikzee blijft aan als interim-directeur totdat de opvolger zijn of haar opwachting maakt.

Delen