Shadow Channel: HD is het nieuwe A4

Gepubliceerd op

In een wereld waarin iedereen in hoge-resolutie video communiceert is HD het nieuwe A4. Maar wat betekenen fake news, post-truth politics en alternatieve feiten voor journalistiek, film en beeldende kunst? In deze laatste lezing op 14 november uit de reeks Multi/ Cross/Inter/Trans vertelt Juha van 't Zelfde over Shadow Channel.

Shadow Channel is een nieuwe utopische master film, design en propaganda aan het Sandberg Instituut. Shadow Channel zoomt in op alle nieuwe vormen van film en video die ontstaan als gevolg van technologische versnelling, zoals livestreams in reactie op politie-controles, muziekvideo’s gemaakt met videogame-engines, en forensische videojournalistiek.
Hoe richt je het onderwijs in wanneer studenten meer weten over nieuwe software, esthetiek en politiek dan de docenten van de academie? De studenten bepalen hun eigen curriculum, vormen hun eigen syllabus, en maken hun eigen kanaal waarop werk getoond zal worden. Meer informatie.

Delen