Studieprogramma deeltijd verkort

Het verkort programma in twee jaar en in deeltijd, is bedoeld voor mensen met een afgeronde HBO kunstopleiding of mensen met een afgeronde HBO opleiding die hun beeldende competentie elders hebben ontwikkeld. Met deze opleiding behaal je een eerstegraads lesbevoegdheid. Er is een propedeuse- en een examenjaar. In beide jaren staat  lesgeven centraal en komen alle competenties van het docentschap in een samenhangend verband aan de orde. Het studieprogramma bestaat uit parallel lopende leerlijnen:

  • Didactische leerlijn: onderwijsvakken vakdidactiek, onderwijskunde en de lespraktijk;
  • Kunsttheoretische leerlijn: kunst- en cultuurgeschiedenis, kunststromingen leren herkennen en benoemen;
  • Leerlijn verbinding en omgeving: praktijkvakken uit het voortgezet onderwijs zoals CKV, Kunst Algemeen, onderzoeksvaardigheden;
  • Leerlijn studieloopbaan: coaching van je studieloopbaan en assessments.

1e studiejaar
Het eerste - propedeutische - jaar van de studie staat in het teken van verkenning en ontdekking. Je leert de belangrijkste aspecten van het beroep van docent in de beeldende kunst en vormgeving kennen. Je ontdekt of het lesgeven bij je past, en de Academie beoordeelt of je voldoende competent bent om de studie succesvol te vervolgen en af te ronden.

2e studiejaar
In het eindexamenjaar zijn er een aantal gelijke onderdelen voor alle studenten en er zijn ook keuzemogelijkheden waardoor je kunt aansluiten bij eigen interesses. Verder werk je aan een onderzoek dat aansluit op het toekomstige werkveld. Het jaar wordt afgesloten met de diploma-uitreiking en een eindexamententoonstelling met beeldend werk van de afstudeerders van de studie in voltijd.

Lees meer over studiezone en werkplaatsen.

 

Studiebelasting en vrijstellingen
De studiebelasting is voor beide studiejaren gelijk; per week is dat: 3 dagdelen les, 2 dagdelen zelfstudie en 2 dagdelen relevant werk in het onderwijs.

Naast de volledige vrijstelling van de beeldende vakken komt het heel soms voor dat er nog extra vrijstellingen gegeven worden. Dit kan bijvoorbeeld als je naast een kunstvakopleiding een studie kunstgeschiedenis afgerond hebt. Eventuele vrijstellingen leiden wel tot studieverlichting maar nooit tot studieverkorting. 

Delen