Studio Breitner

de kunsttalentklas van de Breitner

 
Leerlingen van verschillende scholen in het voortgezet onderwijs volgen een programma van 10 weken dat gericht is op het ontwikkelen van beeldend werk. In dit programma werken leerlingen aan korte- en langlopende opdrachten. Tijdens de lessen maken we gebruik van diverse didactische werkvormen en komen er bronnen uit de hedendaagse beeldende kunst aan bod. Middels concrete oefeningen wordt er gewerkt aan beeldend onderzoek en taalvaardigheid in relatie tot kunst. Er is aandacht voor presenteren en reflecteren zodat deelnemers een vocabulaire opbouwen om over eigen en andermans werk te kunnen praten. Het programma wordt afgerond met een presentatie van het portfolio, de gemaakte opdrachten en het werkproces. Deelnemers met voldoende participatie krijgen een certificaat van deelname. Het programma wordt twee keer per jaar aangeboden op 10 dinsdagmiddagen van 14.30-17.30 uur van oktober tot april. Studio Breitner 23-24 is in april 2024 afgerond.

Info Studio Breitner
Doelgroepleerlingen havo 4-5 en vwo 4-6
Periode editie 1okt-dec 2024
Periode editie 2feb-apr 2025
Duur10 lessen op dinsdagmiddag van 14.30-17.30 uur
LocatieBreitner Academie, Overhoeksplein 2, Amsterdam

Deelname is uitsluitend mogelijk voor leerlingen van samenwerkende scholen. Voor het komende jaar zijn dat: het Calandlyceum, Damstede Lyceum, IVKO, Gerrit van der Veen College, IJburg College, Lyceum Sancta Maria, de CSB, MLA en Xplore

eindpresentatie Studio Breitner 2023

eindpresentatie Studio Breitner 2023

Leerlingen melden zich aan via hun eigen kunstdocent. Wilt u als docent of als opleiding meer informatie over Studio Breitner? Of ben je leerling en wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar Lisette Deuzeman

In onderstaande video een impressie van Studio Breitner:
   

Delen