How to Kunstenaar 2021; de opvolger van How to Kunst!

Welke hedendaagse kunstenaars moet je in elk geval kennen? Wat maken ze, hoe werken ze? En hoe vertaal je hun werkwijze naar prikkelende, inspirerende kunstopdrachten? Kortom: How to kunstenaar?

De eerstejaars studenten van de Breitner Academie hebben zich op deze vragen gestort en maakten het boek How to Kunstenaar: een naslagwerk en inspiratiebron voor de kunstles en een springplank voor alle soorten makers. Het boek is de opvolger van de toolkits How to Kunst en How to Kunst Gold maar is niet te koop. 

How to kunstenaar bestaat uit een serie kunstopdrachten die aansluiten bij de blik en werkwijze van uiteenlopende hedendaagse kunstenaars. Bij de selectie is gestreefd naar diversiteit; er is bewust gekozen voor een groot aandeel vrouwelijke en zwarte makers en voor een balans tussen internationaal bekende namen en lokale helden. De selectie is verre van compleet en wil geen ranglijst zijn - kunst is geen verkiezing.

Dit boek is ontstaan in samenwerking met de makers van het boek Wicked Arts Assignments, gepubliceerd in 2020 door Emiel Heijnen en Melissa Bremmer (lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). Heijnen en Bremmer vroegen kunstenaars, musici, theatermakers, dansers en kunstdocenten om die ene favoriete kunstopdracht te delen waarin alles samenkomt: hun artistieke visie, hun pedagogische opvatting en de liefde voor een bepaalde techniek of methode. Zo’n ogenschijnlijk simpele, maar uitdagende opdracht wordt gekenmerkt door ‘enabling constraints’: beperkingen die prikkelen en uitnodigen om inventief te zijn, zoals de regels van een spel.

De studenten van de Breitner Academie zijn gestart met het onderzoeken en uitvoeren van een groot aantal Wicked Arts-opdrachten. De resultaten hiervan zijn te zien op www.wickedartsassignments.com. Vervolgens hebben de studenten eigen kunstopdrachten ontwikkeld, die aansluiten bij het werk van de selectie kunstenaars. Op de linkerpagina wordt steeds het werk van de kunstenaar getoond, op de rechterpagina staan de bijbeho- rende opdrachten. De opdrachten zijn getest en uitgevoerd door de studen- ten en deelnemers uit verschillende doelgroepen.

How to kunstenaar is een kennismaking met uiteenlopende hedendaagse kunstenaars en een bootcamp voor de kunstles ineen. De opdrachten leiden niet tot één antwoord of eindresultaat en het zoeken is soms belangrijker dan het vinden. Namens de studenten veel spannende invallen en onverwachte ontdekkingen gewenst,

 

How to Kunst Gold - Toolkit voor de dagelijkse kunstworkout

Uitverkocht!; de HOW TO KUNST Golden edition toolkit

De toolkit is uitverkocht, een nieuwe editie is in de maak. Wilt u op de hoogt blijven? Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan hier. 

De tweede editie van deze populaire toolkit bevat meer dan 300 kaarten met inspiratiebronnen en uitdagende vragen en opdrachten voor de dagelijkse kunstworkout. De toolkit helpt de gebruiker om kunst op een laagdrempelige en prikkelende manier te onderzoeken. De HOW TO KUNST GOLD toolkit is geschikt voor makers, liefhebbers, leerlingen, studenten & docenten. Studenten uit jaar 1 (lichting 2019) bedachten en maakten HOW TO KUNST GOLD. Zie ook:
https://www.instagram.com/Howtokunst/
En: 
https://howtokunst.wixsite.com/howtokunst

De toolkit kost € 29,95 inclusief btw. Het verzenden van de toolkit kost € 7,25
Bestellen kan hier!, maar nu even niet want de toolkit is uitverkocht. 
 

 

 

 

Delen